Troll-bilen var et av de første seriøse forsøk på å få igang en storstilt bilproduksjon i Norge. Planen var å lage en liten og lett bil med glassfiberkarrosseri. Prototyp ble laget, og produksjon iverksatt. Det ble laget til sammen 5 biler før bedriften gikk konkurs og planene om å starte bilproduksjon i Norge ble lagt i grus.

Dette foregikk i Lunde i Telemark på slutten av 1950 tallet.

På disse sidene kan du lese mer om historien til Troll-bilen, og hva som gjorde at storproduksjonen av Troll-biler aldri kom igang.

 

Brevhode 01-1
20160619_Trollbilen_0131

3 Troll-biler i Lunde 19. juni 2016

Alle de 5 eksisterende Troll-bilene utenfor lokalet hvor Trollbilene ble produsert i Lunde. 24. juni 2016

20160624_Trollbilen_0062
Troll karosseri_01

Troll-bil karosseri funnet på låve sommeren 2018!

Les mer om karosseriet under “Historien

Trollbilen fra Lunde i Telemark