Troll-bilen var et av de første seriøse forsøk på å få igang en storstilt bilproduksjon i Norge. Planen var å lage en liten og lett bil med glassfiberkarrosseri. En “prøvevogn” ble bygd, og produksjon iverksatt. Det ble laget til sammen 4 biler før bedriften måtte gi opp og planene om å starte bilproduksjon i Norge ble lagt i grus.

Dette foregikk i Lunde i Telemark på slutten av 1950 tallet.

På disse sidene kan du lese mer om historien til Troll-bilen, og hva som gjorde at storproduksjonen av Troll-biler aldri kom igang.

Du kan også lese om de enkelte bilene, hvem som har eid dem og hvilke særpreg alle bilene har.

Helt siden fabrikken ble lagt ned, har det blitt sagt og skrevet at det ble laget fem biler på fabrikken. Nyere gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon kan tyde på at det kun ble laget ferdig fire biler på fabrikken. Dette kan du også lese mer om på disse sidene.

Brevhode 01-1
20160619_Trollbilen_0131

3 Troll-biler i Lunde 19. juni 2016

Alle de 5 eksisterende Troll-bilene utenfor lokalet hvor Trollbilene ble produsert i Lunde. 24. juni 2016

20160624_Trollbilen_0062
Troll karosseri_01

Troll-bil karosseri funnet på låve sommeren 2018!

Les mer om karosseriet under “Alle Troll-bilene

Trollbilen fra Lunde i Telemark