Foto: Bjarne Lia
Foto: Bjarne Lia

Trollbilen som er utstilt i Lunde omtales som den 6. Trollbilen. Den ble satt satt sammen av Harald Aspheim i Helgen på begynnelsen av 1960 tallet. Han fikk kjøpt deler og støpeformer som som et spedisjonsfirma i Drammen hadde tatt pant i, i tillegg til et chassis med motor som hadde blitt solgt på auksjonen etter fabrikken. Ut fra dette bygde han opp bilen. Han ønsket å gjøre bilen litt mer “moderne”, og hengslet derfor dørene i forkant og ikke i bakkant som de andre Troll-bilene. Ut over dette er bilen tilnæmet lik de andre bilene som ble laget på fabrikken.

Bildene viser bilen slik den nå er utstillt i vinduene  til “Streetcars Lunde” i Brugata i Lunde.

Etter at produksjonen av Troll-bilen ble lagt ned var det ingen Troll-biler igjen i Lunde. Det ønsket flere bilinteresserte personer med Bjørn Røraas i spissen å gjøre noe med. De jobbet lenge med å få kjøpt en bil og lage en utstilling i Lunde. I 1996 fikk de muligheten til å kjøpe den 6. Troll-bilen fra en privat bilsamling. Lunde Sparebank stillte penger til disposisjon, og bilen ble hentet til Lunde.

Det ble satt igang en omfattende jobb med å restaurere bilen. Det var medlemmer i bilklubben “Streetcars Lunde” som stod for denne jobben. Målet var å gjøre bilen så lik de originale Troll-bilene som mulig.

I 1998 ble det opprettet en stiftelse, “Stiftelsen Troll-bil Lunde” som overtok ansvaret for bilen. Stiftelsen var eid av Lunde Sparebank, Streetcars Lunde og Nome Kommune. Det ble også åpnet en utstilling i Lunde Sentrum. Utstillingen var i drift noen få sommere før den ble lagt ned. Stiftelsen ble avviklet og Streetcars Lunde overtok ansvaret for bilen.

Det er Streetcars Lunde som står for vindusutstillingen i Brugata i Lunde hvor det er mulig å se bilen.

 

Den “6.” Troll-bil

Trollbilen fra Lunde i Telemark