Foto: Bjarne Lia
Foto: Bjarne Lia

Trollbilen som nå er i Lunde, er den 6. Trollbilen. Den ble satt satt sammen av Harald Aspheim i Helgen på begynnelsen av 1960 tallet. Han fikk kjøpt deler og støpeformer som hadde blitt solgt på auksjonen etter fabrikken, og bygde opp bilen ut fra dette. Han manglet imidlertid formene til den ene døren, og gjorde derfor om på formene og hengslet dørene i forkant i stede for i bakkant som de opprinnelige bilene hadde. Ut over dette er bilen tilnæmet lik de andre bilene som ble laget på fabrikken.

Bildene viser bilen slik den nå er utstillt i vinduene  til “Streetcars Lunde”’s lokaler i Brugata i Lunde.

Etter at produksjonen av Troll-bilen ble lagt ned, var det ingen Troll-biler igjen i Lunde. Det ønsket flere bilinteresserte personer med Bjørn Røraas i spissen å gjøre noe med. De jobbet lenge med å få kjøpt en bil og lage en utstilling i Lunde. I 1996 fikk de muligheten til å kjøpe den 6. Troll-bilen fra en privat bilsamling. Lunde Sparebank stillte penger til disposisjon, og bilen ble hentet til Lunde.

Det ble satt igang en omfattende jobb med å restaurere bilen. Det var medlemmer i bilklubben “Streetcars Lunde” som stod for denne jobben. Målet var å gjøre bilen så lik de originale Troll-bilene som mulig.

I 1998 ble det opprettet en stiftelse, “Stiftelsen Troll-bil Lunde” som overtok ansvaret for bilen. Stiftelsen var eid av Lunde Sparebank, Streetcars Lunde og Nome Kommune. Det ble også åpnet en utstilling i Lunde Sentrum. Utstillingen var i drift noen få sommere før den ble lagt ned. Stiftelsen ble avviklet, og Streetcars Lunde overtok ansvaret for bilen.

Det er Streetcars Lunde som har vindusutstillingen i Brugata i Lunde hvor det er mulig å se bilen 24/7.

 

Trollbilen fra Lunde i Telemark