Reklamebrosjyre front
Reklamebrosjyre bakside

Det ble laget kun noen få eksemplarer av denne “reklamebrosjyren”. Den bestod av et ark i A4 format med fargetrykk på den ene siden.

 

Trollbilen fra Lunde i Telemark