Innholdet på sidene bygger på dokumentene etter Per Kohl-Larsen som hans familie har tatt vare på, avisartikler, offentlige dokumenter, dokumentasjon fra vegstasjoner i tillegg til informasjon som er muntlig overlevert av familien til Per Kohl-Larsen, tidligere arbeidere ved fabrikken og personer med kjennskap til Troll-bilen og fabrikken i Lunde.

Innholdet på sidene vil bli løpende oppdatert mer mer informasjon som handler om historien til Troll-bilene.

Nye fargebilder er fotografert av Bjarne Lia.

Kom gjerne med innspill til innholdet på sidene, ny eller utfyllende informasjon eller forslag til forbedringer.

Ta kontakt om du ønsker å låne innhold fra disse sidene for bruk i andre sammenhenger.

 

Ansvarlig for sidene er Bjarne Lia, som kan kontaktes på epost: bjarne@trollbilen.no

Sidene er sist oppdatert desember 2019

Trollbil-logo

Trollbilen fra Lunde i Telemark