Troll-bilen var et av de første forsøkene på å sette igang en storstilt bilproduksjon i Norge. Bak disse planene stod ingeniør Per Kohl-Larsen som fikk tak i former til en bil fra Tyskland. Sammen med sine partnere Erling Fjugstad og Bruno Falck tilpasset de disse formene og forsøkte å sette igang produksjon av bilen i Lunde i Telemark. Dette skjedde i 1956-58.

Troll-bilens historie er en historie om pågangsmot, kombinert med evne og vilje til å tenke nytt og annerledes. Her kan du få et innblikk i denne spennende historien.

For å gjøre det mest mulig oversiktlig, er historien delt opp i temaene som du kan klikke på øverst i bildet.

 

Foto: Bjarne Lia

Trollbilen fra Lunde i Telemark