Troll karosseri_01

Det har vært kjent at Per Kohl-Larsen i mange år etter at fabrikken i Lunde ble lagt ned hadde stående et karosseri til en Troll-bil. Mange har forsøkt å lete etter dette karosseriet, men ingen har klart å lokalisere det. Det har derfor blitt antatt at karosseriet ble kassert for mange år siden.

Sensommeren 2018 kom det imidlertid frem opplysninger om at karosseriet fortsatt eksisterer. Karosseriet er lagret på en låve, men nåværende eier ønsker ikke at hans navn eller hvor det befinner seg blir kjent.

Karosseriet er et nesten komplett “skall”, bortsett fra at alle løse deler som panser, dører, vinduer og inventar mangler. Karosseriet er ikke lakkert eller pusset. Hvit maling er noe barn på gården har smørt på. Bensintank og metallfester for dører er på plass

Karosseriet har ingen merker eller spor som kan tyde på at det har vært montert på et chassis, eller at det har vært montert interiør.

Karosseriet er veldig skjørt, og har flere småskader og sprekker. Alle metalldeler er dekket av rust. Nåværende eier opplyser at han også hadde et chassis uten motor stående. Dette var svært rustent, og ble kassert for noen år siden.

Funnet er også beskrevet i “Norsk Motor Veteran” nr 1 2019.

 

Troll karosseri_02
Troll karosseri_04
Troll karosseri_05

Låvefunn: karosseri etter Troll-bil fabrikken

Trollbilen fra Lunde i Telemark