Hvor mange Troll-biler ble det laget?

Helt siden Troll-bil fabrikken i Lunde ble lagt ned i 1958 har det vært sagt at det ble laget fem biler. Samtidig har det aldri vært mulig å gjøre rede for mer enn fire av disse. Det har versert en hel del rykter om hvor den siste bilen kan ha blitt av. De fleste ryktene har gått ut på at bilen har blitt hugd opp, vraket eller gravd ned et eller annet sted. Ryktene har pekt mot flere steder hvor dette skal ha skjedd, men de som har forsøkt å gå dypere inn i disse ryktene har ikke klart å finne noen konkrete spor etter denne bilen. Det er grunn til å tro at ryktene er basert på sammenblandinger med andre biler som kan minne om Troll-bilene.

En gjennomgang av dokumentasjonen som finnes igjen etter Per Kohl-Larsen kan tyde på at det aldri ble ferdigstilt mer enn fire biler på fabrikken.

Det har aldri vært helt klart hvor mange chassis fabrikken hadde tilgjengelig. Det som kan dokumenteres er at Per Kohl-Larsen importerte to chassis i 1956, og fikk ett chassis fra en Gutbrod Superior som ble importert og demontert samme år. Fabrikken lånte senere penger med pant i blant annet fem chassis. Dette kan tyde på at fabrikken har hatt minst 8 chassis tilgjengelig. 4 av disse ble benyttet på biler som ble ferdigstilt på fabrikken, 3 ble solgt på en auksjon i Lunde i 1959 og ett har blitt kassert av nåværende eier av karosseriet Per Kohl-Larsen hadde med seg fra Lunde. Harald Aspheim kjøpte ett av de tre karosseriene som ble solgt på auksjonen i Lunde og benyttet det når han satte sammen sin Troll-bil.

Det ble med sikkerhet ferdigstilt fire biler på fabrikken som alle eksisterer i dag. Den første kjørbare bilen som ble vist frem blir omtalt som «prøvevogn» eller «prototypen». Dette er antakelig samme bil som Per Kohl-Larsen benyttet privat og hadde med seg da han flyttet fra Lunde, og som senere havnet i USA. Den andre bilen som ble ferdig, var den første som ble levert til en kunde. Dette var lotteribilen til «Det norske studentersamfunn». Den tredje bilen var også en lotterigevinst, som ble levert til Norges Røde kors. Den fjerde bilen skulle vært levert til en privatkunde. Men bilen ble beslaglagt av namnsmannen i Skien i forbindelse med at den var hos en salmaker for ferdigstillelse. Bilen ble antakelig solgt på tvangsauksjon etter krav fra Holla Sparebank som hadde lånt 50000 kr til fabrikken. Dette var den sorte Trollbilen. Dette er de bilene som er omtalt i dokumentene etter Per Kohl-Larsen.

Den femte bilen som angivelig skulle være laget på fabrikken er antakelig det første karosseriet som ble vist frem. Dette var kun et «skall» som ble vist frem for pressen i oktober 1956. I følge notatene til Per Kohl-Larsen ble dette karosseriet lagt på «loftet» i Lunde. De hadde planer om å benytte det senere i forbindelse med utvikling av en ny modell av Troll-bilen.

Per Kohl-Larsen skriver også i sine notater at det ble laget til sammen 6 karosseri på fabrikken. I dokumenter fra Namnsmannen i Lunde fra 1958 står det at var to karosserier, støpeformer og en del verktøy lånt av yrkesskolen som var de tilgjengelige «aktiva» som var igjen på fabrikken. Det har versert rykter om at det ble laget så mange som 15 karosserier på fabrikken, og at de karosseriene som var igjen på fabrikken ble brent når fabrikklokalet ble ryddet. Det er lite sannsynlig at de har hatt et større antall karosserier stående. Både i forhold til at de fysisk ikke ville fått plass i fabrikklokalene og det er lite sannsynlig at de hadde lagret uferdige karosserier utendørs. De hadde antakelig heller ikke økonomi til å lage flere karosserier. Tallet 15 er antakelig knyttet til det antall biler de hadde tillatelse til å selge uten kjøpetillatelse og som skulle danne grunnlaget for en videre bilproduksjon.

Dersom det totale antall karosseri som ble laget på fabrikken var seks, så ble fire av dem benyttet i biler som ble ferdigstilt. Per Kohl-Larsen hadde med seg et tilnærmet komplett karosseri da han flyttet til Farsund etter at han gav opp bilproduksjonen i Lunde. Dette karosseriet eksisterer fortsatt og ble gjenfunnet sommeren 2018. Det resterende karosseri og deler er antakelig de delene som Harald Aspheim fikk kjøpt i 1959 og som han benyttet da han satte sammen en bil som ble registrert i 1961. Harald Aspheim fikk kjøpt karosseridelene og de fleste støpeformer fra et spedisjonsfirma i Drammen (B.H. Ramberg). Firmaet oppgav at de hadde deler til ca 1,5 Troll-bil liggende i tillegg til støpeformene. Når Harald Aspheim skulle bygge sin bil viste det seg at mange deler manglet. Disse måtte han lage selv for å gjøre bilen ferdig. Dette firmaet fikk antakelig delene og formene via namsmannen i Lunde som kompensasjon for utestående fordringer til Troll-fabrikken. Det kan da altså gjøres rede for ca 6 karosserier.

Mye av årsaken til usikkerheten i antall biler skyldes nok at det ble operert med mange ulike tall fra fabrikken. Per Kohl-Larsen hadde mange kontakter og han jobbet med flere potensielle samarbeidspartnere og investorer. I forbindelse med bearbeidingen av disse interessentene var det viktig å vise til resultater. Dette kan være årsaken til at det har blitt operert med ulike tall i ulike sammenhenger.

Mangelen på penger var den største utfordringen til fabrikken. De hadde rett og slett ikke de nødvendige midlene til å ferdigstille flere biler. Den første kjørbare bilen ble den mest påkostede. Den ble bygd mens de fortsatt hadde litt penger. Både Studentersamfunnet og Røde Kors betalte inn ekstra penger for at lotteri-bilene skulle bli ferdige. Bilen som ble beslaglagt i Skien ble stående hos salmaker fordi fabrikken ikke hadde penger til å betale regningen hos salmakeren og derfor ikke fikk hentet ut bilen. Denne bilen hadde en kunde allerede betalt for. Mangelen på penger gjorde at leveranser av deler og råstoff stoppet opp og de måtte returnere deler de allerede hadde fått levert. Kreditorene begynte å bli utålmodig allerede tidlig på våren 1957.

Ut fra dette er det lite sannsynlig at det ble laget flere enn fire kjørbare biler på Troll-bil fabrikken i Lunde. Men på samme måte som det sommeren 2018 dukket opp et karosseri som ingen trodde eksisterte, så kan det dukke opp flere biler, deler eller dokumentasjon som beviser noe annet. Men frem til det måtte skje så finnes det ingen bevis for at det ble laget flere enn 4 kjørbare biler på Troll-bil fabrikken i Lunde i perioden 1956-58.

For mer om informasjon om de ulike chassis klikk HER

For mer informasjon om alle bilene klikk HER

 

Alle de kjente Troll-bilene utenfor lokalet hvor de ble produsert i Lunde.

Trollbilen fra Lunde i Telemark