Fra fabrikken ble det levert med sikkerhet levert 3 ferdige biler til kunder. I tillegg kom den første kjørbare bilen som ble ble omtalt som “Prøvevognen” og som ble benyttet til utprøvning og testkjøring. Det som antakelig ble regnet som den aller første bilen var kun et karosseri som ble vist frem for pressen.

Ut fra deler og støpeformer som var igjen etter produksjonen av Troll-bilene bygde Harald Aspheim den 6. Troll-bilen. Det er mulig at deler av det første karsosseriet som ble vist frem ble benyttet ved bygging av denne bilen. I tillegg kommer et karosseri som Per Kohl-Larsen hadde med seg til Farsund, og som fortsatt eksisterer.

Alle de 4 bilene som med sikkerhet ble laget på fabrikken eksisterer i dag, i tillegg til den som ble satt sammen av Harald Aspheim.

Du kan klikke på bildene av bilene for å lese mer om den enkelte bil.

Informasjono og, og oversikt over de ulike chassis finner du her

Dette er antakelig samme bil som ble vist frem for pressen i desember 1956, og som ble omtalt som “prøvevognen”. Denne bilen har gått gjennom en rekke endringer, og ble også benyttet av Per Kohl-Larsen privat etter at fabrikken i Lunde ble lagt ned. Denne bilen befant seg i mange år i USA, før den ble gjenoppdaget omkring 1994 og ble hentet tilbake til Norge. Den har gjennomgått en omfattende restaurering i regi av Norsk Kjøretøyhistorisk museum som holdt til på Lillehammer.

Mer info om bilen

 

Foto: Bjarne Lia. Troll-NorskKjøretøyhistoriskMuseum

Trollbil VID 01-56 da den var utstillt ved Kjøretøyhistorisk museum på Lillehammer

Foto: Bjarne Lia. Troll-NorskVegmuseum

Trollbil VDN 1156 da den var utstillt på Norsk Vegmuseum på Lillehammer.

Foto: Bjarne Lia. RogalandBilmuseum
Foto: Bjarne Lia. Troll-NorskKjøretøyhistoriskMuseum
Foto: Bjarne Lia

Trollbilen i Lunde

*Trollbil med karosserinummer: 71.695 som ble satt sammen av deler som var igjen etter fabrikken av Harald Aspeheim i 1961. Denne bilen er nå utstillt i Lunde, og eies av Streetcars Lunde. Dørene på denne bilen er hengslet i forkant, og ikke i bakkant som på de originale bilene. Se egen presentasjon av denne bilen. Denne bilen omtales som “Troll 6”, men hadde nok vært mer korrekt å omtale som “Troll 5”.

Denne bilen tilhører Streetcars Lunde, og er stilt ut i Lunde i Telemark.

Mer info om bilenTroll 7 _DSC8992_small

Troll 7

Troll 7 er en bil som er bygget av en gruppe studenter ved NTNU i perioden 2017-18. Bilen er bygget ut fra de samme støpeformene som den 6. Trollbilen. Håvard Teigen som er barnebarnet til Harald Aspheim er koblingen mellom Troll 6 og Troll 7.

Les mer om bilen under historien til Trollbilene, eller på nettsidene til Smørekoppen Engineering

 

Prøvevognen

Første bil til kunde

Norsk Studentersamfund mottok den første Troll-bilen som ble levert til en kunde. Det skjedde 30. april 1957.

Dette er Troll-bilen som i dag tilhører Ugland i Grimstad.

Mer info om bilen

Andre bil til kunde

Norges Røde Kors mottok den andre Troll-bilen som ble levert til en kunde. Det skjedde i midten av juni 1957.

Taket på denne bilen har senere blitt bygd om og bilen er lakkert rød. Bilen tilhører Norsk Teknisk Museum, og har vært stilt ut ved Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Lillehammer.

Mer info om bilen

Tredje bil til kunde

Den tredje Troll-bilen som skulle vært levert til en kunde ble ferdig like før jul 1957. Det var en privatperson som skulle motta denne bilen. Men bilen ble beslaglagt av Namnsmannen i Skien mens den var hos salmaker for ferdigstillelse. Bilen ble antakelig solgt gjennom Namnsmannen for å betale tilbake på lånet som fabrikken hadde i Holla sparebank. Denne bilen var antakelig sort da den var ferdigstilt på fabrikken.

Denne bilen er nå hvit, og eies av Ole Christian Simonsen på Sandnes ved Stavanger.

Mer info om bilen

Troll 6

Troll 7

Første Troll-bil som ble vist frem for pressen i oktober 1956

Dette er den første bilen som ble vist frem for pressen i oktober 1956. Dette var kun et karosseri som var lagt oppå et chassis, og var aldri en kjørbar bil. Karosseridelene ble lagt til side etter at de var vist frem. Legg spesielt merke til annen design på panser og luftinntak.

Mer info om bilen

Første bil

Trollbil T-3-71.693 da den var utstillt på Norsk Vegmuseum på Lillehammer.

Trollbil 71694 da den var utstillt på Rogaland bilmuseum på Sandnes

Trollbilen fra Lunde i Telemark